Kto ich nauczy życia?

 Zgodnie z podstawą programową  i zaleceniami Parlamentu Europejskiego szkoła powinna przygotowywać ucznia do roli aktywnego człowieka, który potrafi wyznaczać sobie cele życiowe i planować drogi do ich realizacji. Również program „Kształcenie i szkolenie 2020” postuluje zwiększenie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Trudny czas- ważny czas W gimnazjum uczniowie podejmują pierwsze ważne decyzje […]


Felieton proekonomiczny, czyli widzę światełko w tunelu.

To, że dzieci powinno uczyć się bycia zaradnymi i przedsiębiorczymi, by poradziły  sobie w dorosłym życiu, by nie klepały biedy, by umiały się dobrze ustawić- cokolwiek to znaczy- to jasne. Powinno się je tego uczyć. Ale kto ma to robić? Dom? Hmm…powinien dom, o ile potrafi. Bo jeśli nie potrafi, to lepiej niech robi to […]


Ekonomia? Nuuuudyyyyy!

Od pewnego czasu zastanawiam się, czy młodzi internauci będą chcieli czytać artykuły o ekonomii. To taki niemedialny temat. I w dodatku nudny, prawie jak polityka. Albo jeszcze gorzej, bo o polityce to ludzie na ogół mają jakieś zdanie: tą partię popierają, tamtej nie lubią. Albo w ogóle nie interesują się polityką, bo to „samo zło”. […]


Pożytki z pracy w nowoczesnej spółdzielni

Polska ma wspaniałe tradycje spółdzielczości z przełomu XIX i XX wieku oraz z okresu międzywojennego. W okresie międzywojennym około 3 mln Polaków należało do kilkuset tysięcy spółdzielni spożywczych, rolno-spożywczych, rolniczo-handlowych, kredytowo- mieszkaniowych. Wynikiem tego były: tańsze budownictwo, schroniska i świetlice dla niezamożnych, kształtowanie więzi społecznych, nauka samorządności i szacunku dla dobra wspólnego. Potem nastały ciemne […]


Dlaczego grać w KRYZYS?

J.F. Kennedy w jednym ze swoich przemówień zwrócił uwagę, że  chińskie słowo wēijī (wei-chi) oznaczające kryzys, składa się z dwóch znaczeń: wēi- niebezpieczeństwo, niepewność oraz jī - szansa, okazja lub punkt kluczowy. Czy kryzys może być przez nas postrzegany w kategorii szansy? Katastroficzne wizje z filmów s-f  uzmysławiają nam potrzebę zmian: – Każda cywilizacja osiąga kryzysowy moment. Większości się jednak nie udaje. […]


Od ziarna do chleba 1

W roku 1919 w Stuttgardzie powstała pierwsza „Wolna Szkoła Waldorfska”, której założycielem był Rudolf Steiner. Pomimo wielu kontrowersji jakie budzi taki rodzaj edukacji, nas zaciekawiło, że w szkołach waldorfskich od początku XX wieku prowadzone są zajęcia, które możemy uznać za „zalążek” edukacji ekonomicznej. Słowem wstępu wyjaśnijmy: czym w ogóle różni się system steinerowski od znanej […]


Zysk

Słowo ‚zysk’- stało się w szkole tak popularne, że konkuruje z nazwiskami ulubionych muzyków –  czyli o brytyjskim programie zaradności finansowej dla dzieci i młodzieży. Podczas dziesięciominutowej drogi z centrum Manchesteru do Gorton można zauważyć setki rozpadających się bilboardów, pozamykane sklepy, zabite deskami magazyny i opuszczone domy.  Nawet parki są tu dziś otoczone drutem kolczastym… […]


NOWA EKONOMIA W DZIAŁANIU- konferencja 1

  ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję pt. „NOWA EKONOMIA W DZIAŁANIU – EDUKACJA EKONOMICZNA I WALUTY LOKALNE”, która odbędzie się w dniu 12 października 2013 r. w Bibliotece Narodowej, Al Niepodległości 213 w Warszawie (Pola Mokotowskie). Konferencja jest objęta honorowym patronatem Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej naczelnego organu samorządu spółdzielczego Pana Alfreda Domagalskiego, Stowarzyszenia Klub […]

Konferencja o nowej ekonomii

Znaczenie zaufania jako elementu kapitału społecznego

Uwarunkowania, jakie nastały wraz z upadkiem poprzedniego systemu, wymagają w większym stopniu postaw charakteryzujących się indywidualizmem, samodzielnością itp. Wydaje się jednak, że w wielu przypadkach zapomniano o drugiej stronie medalu. Wszak bez takich elementów, jak zaufanie, zdolność do współpracy, odpowiedzialność za drugiego człowieka bardzo trudne jest funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Jedną z koncepcji, która tłumaczy ten […]