Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zapraszamy na darmowy warsztat pt.: Kupujemy emocje czyli o marketingu społecznościowym Czy masz w sobie ducha przedsiębiorczości? Prowadzisz lub zamierzasz założyć działalność gospodarczą? Chcesz, by Twoja firma dobrze prosperowała na rynku? Nie masz pomysłu jak poradzić sobie z konkurencją? Nie masz pieniędzy na drogie kampanie reklamowe? Korzystasz z serwisów YouTube, […]

zarejestruj_sie

Alternatywa czy innowacja?

Instytut Przywództwa i Rozwoju Zrównoważonego (IFLAS) brytyjskiego Uniwersytetu Kumbrii jako pierwszy zaczął akceptować płatności za studia w bitcoinach. W ten sposób wprowadzana jest w życie idea uczenia się przez działanie, propagowana m.in. na kierunkach związanych z innowacjami walutowymi. Celem tych kursów jest zgłębienie wpływu systemów walutowych i platform wymiany na zrównoważony rozwój społeczeństw i środowiska naturalnego. Jednak […]


Przewodnik po walutach lokalnych

Przewodnik po walutach lokalnych.pdf Przewodnik po walutach lokalnych   Bernard Lietaer, Gwendolyn Hallsmith   Ekonomia lokalna 101   Samorządy lokalne na całym świecie usiłują promować rozwój gospodarczy z dwóch powodów: 1)    żeby mieszkańcy mieli lepsze miejsca pracy oraz 2)    żeby utworzyć bardziej wartościową bazę podatkową w celu poprawy oferowanych usług publicznych.   Jednak sposoby jakimi […]


Dzieci ze spółdzielni uczniowskiej EkoSiódemka z SP7 w Głogowie promują polskie produkty oznaczone kodami kreskowymi 590

Maj miesiącem mądrych zakupów

„Maj miesiącem mądrych zakupów”- pod takim hasłem  Spółdzielnia Uczniowska EkoSiódemka z SP7 w Głogowie przeprowadziła akcję promującą właściwe zachowania konsumenckie. Przemyślane wydatki to tylko jeden z tematów burzliwych dyskusji. Zaspakajanie naszych potrzeb nie musi wiązać się z wydawaniem pieniędzy, można przecież ruszyć głową zanim się poprosi rodziców o podwyższenie kieszonkowego lub o nadzwyczajną premię. Poza […]


IRTA – teatralnie o barterze i walutach lokalnych 2

Dette Dette Glashouwer jest znaną aktorką z Amsterdamu,  która została wybrana na jedną z głównych postaci prezentujących ciekawe rozwiązania dotyczące pieniędzy podczas 35. Międzynarodowego Konwentu IRTA. IRTA (Międzynarodowe Zrzeszenie Wzajemnego Handlu) jest jedną z naprężnej działających organizacji o światowym zasięgu, promującą alternatywne systemy rozliczeniowe i walutowe.  25 września 2014 w Cancun w Meksyku spotkają się […]

Dette Dette Glashouwer

Konsumowanie dzieci

Dzieci ufają dorosłym, że świat który ich otacza jest tak dobry i prostoduszny jak one same. Wierzą w słowa rodziców, w bajki, w reklamy. To co jest ładne, jednocześnie jest dobre. Dorośli są oczywiście świadomi tego faktu, ale niestety nie wszyscy mają wobec najmłodszych szczere intencje. Często zapominamy o tym, że komercjalizacja dotyka każdej dziedziny […]


Obecnej wersji ekonomii trzeba się oduczyć

„Świat się zmienił, a programy nauczania nie- czy nadszedł już czas, by coś z tym zrobić?” Studenci ekonomii dostrzegają potrzebę oduczenia się starych i bezużytecznych schematów. Nie chcą marnować czasu i energii na nieprzydatne i kłamliwe- w dzisiejszych warunkach- teorie, lecz zamierzają poznać rzeczywiste procesy i mechanizmy działające we współczesnej gospodarce. Grupa wykładowców, absolwentów i […]

Uniwersytet w Manchester

Praca a przedsiębiorczość

Marzy mi się, aby każda praca była nacechowana przedsiębiorczością, a każda przedsiębiorczość związana była z pożyteczną i uczciwą pracą. Niestety, taka absolutna zależność nie występuje, choć intuicyjnie wyczuwamy, że między tymi pojęciami zachodzi pewien związek. Czy jest to możliwe, aby praca = przedsiębiorczość? Zdefiniujmy, zatem, oba pojęcia. Definicja pracy Praca to miara wysiłku włożonego przez […]


Kto ich nauczy życia?

 Zgodnie z podstawą programową  i zaleceniami Parlamentu Europejskiego szkoła powinna przygotowywać ucznia do roli aktywnego człowieka, który potrafi wyznaczać sobie cele życiowe i planować drogi do ich realizacji. Również program „Kształcenie i szkolenie 2020” postuluje zwiększenie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Trudny czas- ważny czas W gimnazjum uczniowie podejmują pierwsze ważne decyzje […]


Felieton proekonomiczny czyli widzę światełko w tunelu

To, że dzieci powinno uczyć się bycia zaradnymi i przedsiębiorczymi, by poradziły  sobie w dorosłym życiu, by nie klepały biedy, by umiały się dobrze ustawić- cokolwiek to znaczy- to jasne. Powinno się je tego uczyć. Ale kto ma to robić? Dom? Hmm…powinien dom, o ile potrafi. Bo jeśli nie potrafi, to lepiej niech robi to […]